Chovu a výcviku poľovných psov sa venujem od roku 1980, keď som si, ako mladý začínajúci poľovník, kúpil prvého poľovníckeho psa, jazvečíka hrubosrstého štandardného, EDU od Chrasti SPKP 1349/82, od známeho chovateľa a cvičiteľa Janka Rakytku z Kalinova. Pri tejto všestranne využiteľnej brlohárke, dohľadávačke a špecialistke na diviačiu zver som zistil, čo pre poľovníka znamená dobrý poľovnícky pes. Táto vzrastom malá sučka ma, ako „samorast v kynológii“, zasvätila do tajov výcviku a výstavníctva. Dokázal som s ňou za krátku dobu, do konca roku 1981 absolvovať brlohárske skúšky, farbiarske skúšky malých plemien a duričské skúšky a to všetko v prvej cene. Na jar roku 1982 sme absolvovali našu prvú výstavu – Národnú výstavu v Nitre s hodnotením veľmi dobrá. Týmto hodnotením a výsledkami zo skúšok splnila EDA podmienky na uznanie jej chovnosti. O tejto sučke som sa rozpísal trošku obšírnejšie a to preto, lebo k nej sa viaže ešte jedna veľmi dôležitá skutočnosť, ktorá ovplyvnila aj môj ďalší kynologický život a to, že po uznaní jej chovnosti som požiadal v roku 1982 o uznanie chovateľskej stanice, ktorá mi bola následne potvrdená s názvom DU-PA.

            Postupne som odchoval ešte dvoch jazvečíkov hrubosrstých - MAKO od Chrasti SPKP 2645, na ktorého si mnohí kynológovia spomínajú pre jeho typický hrubý a neúnavný hlas a sučku PIPA od Chrasti SPKP 3461.

Pri aktívnom poľovaní, veľa krát počas poľovania v zime, v snehu som zisťoval, že jazvečík celkom nespĺňa moje požiadavky a začal som uvažovať o zmene plemena. Pri výcviku a skúškach psov som sa stretával s plemenom psa, ktoré mi postupne dávalo na vedomie, že toto je asi pes, ktorý spĺňa moje požiadavky. Týmto plemenom bol nemecký poľovný teriér, skrátene jagdteriér. Na jar v roku 1988 som si doniesol domov sučku jagdteriéra MONA od Fiľku SPKP 3596,od známeho chovateľa, MVDr. Dušana Antalíka a hneď nato psíka jagdteriéra PIK Vanov Vrch SPKP 3941 od vtedajšieho poradcu chovu MVDr. Pavla Baláža. S uvedenými psami, som sa pustil do nového, pre povahu jagdteriéra odlišného výcviku, ktorý však priniesol svoje výsledky. Týchto dvoch psov som často využíval na norovanie v prírodných norách, veľmi dobre sa osvedčili. Moje plány do budúcna s nimi však takmer naraz stroskotali. MONU mi nešťastne na spoločnej poľovačke na diviaky zastrelil kolega a o pár dní zrazilo auto PIKA, ktorý sa vracal domov z revíru. Nastalo veľké rozčarovanie, veď naraz, po niekoľkých rokoch, som zostal bez psa. Navštívil som MVDr. Antalíka, v snahe kúpiť od neho ďalšie šteniatko jagdteriéra, prípadne aby mi poradil iný vrh. Mal som smolu, v tom čase nebol žiaden vrh. MVDr. Antalík mi však ponúkol ročnú sučku OXU zo Súhrad SPKP 4367. Táto sučka mu pre jej povahu nevyhovovala a preto mi ju takmer daroval. S OXOU som sa opäť vrátil do výcviku jagdteriéra, podarilo sa mi ju uchovniť a v podstate som s ňou začal s chovom jagdteriéra. V tomto čase som už na chov a výcvik nebol sám, nakoľko záľuba k psom pritiahla aj môjho syna Dušana, ktorý sa stal takým istým fanatikom do psov, ako ja. Podarilo sa nám odchovať prvý vrh a od tohto času sú v našich psincoch tri - štyri dospelé jedince a priebežne šteniatka.

V roku 2001 pri preregistrácii chovateľských staníc do medzinárodného registra FCI, bola zistená chovateľská stanica s obdobným názvom vo Francúzku, na základe čoho mi bol potvrdený nový názov chovateľskej stanice, ktorý som do žiadosti napísal ako druhý a to „Zexov dvor“.

            ZEX od Fiľku SPKP 5446, po ktorom som si zvolil nový názov chovateľskej stanice, bol v tom čase v našich psincoch už ako chovný pes. Pochádzal od MVDr. Antalíka. ZEX tak ako aj jeho brat z vrhu, bol skutočnou špičkou v práci, ako i exteriéri. Po ZEXOVI a OXE sme mali ďalšieho vynikajúceho pracovného psa na diviaky ARK DU-PA SPKP 5879. ARKA sme s ľahkosťou uchovnili, na MDS JGDT 19.-20.10.2002 v Žiline obsadil celkové tretie miesto. ARK sa nám z jednej spoločnej poľovačky na diviaky nevrátil a nikdy sme sa nedozvedeli čo sa sním stalo... S OXOU sme sa pre jej agresívnu povahu museli po odchovaní tohto jej jediného vrhu rozlúčiť. V našej chovateľskej stanici ju nahradila EXA Sokolí vrch SPKP 7078, ktorá v priebehu dvoch výstavných sezón dokázala vyhrať klubovú výstavu jagdterrierov na Slovensku, vo Švajčiarsku, Moravského klubu a vyhrať aj Európsku výstavu a to nehovoriac o množstve iných výstav, ktorých sa zúčastnila a ktoré „dobila“. Dovolím si tvrdiť, že v tom čase EXA nemala v exteriéri na Slovensku konkurenciu. Z vrhov po EXE sme si ponechali postupne suky: CARA Zexov dvor SPKP 8140, DUPA Zexov dvor SPKP 8290, FANI Zexov dvor SPKP 8779 a IHA Zexov dvor SPKP 9353. Ani jedna z týchto súk nespĺňala naše nároky a predstavy, DUPA a IHA splnili podmienky chovnosti. FANI bola exportovaná na Ukrajinu na Slovensku známemu chovateľovi jagdteriérov a zároveň predsedovi Ukrajinského klubu pánovi Anatoliimu Demjanenkovi. Táto sučka bola využitá v chove na Ukrajine. O dobrej spolupráci s chovateľmi na Ukrajine svedčí aj skutočnosť, že v roku 2011 sme dali na Ukrajinu dve šteniatka a to IR Zexov dvor a IVO Zexov dvor. IHU Zexov dvor sme rovnako dali Anatoliimu Demjanenkovi. Po IHE sa nám neskôr vrátila sučka AJA Jagduniversal, z ktorej vyrástla exteriérove aj pracovne veľmi kvalitná suka, je šampiónkou krásy SR, víťazkou triedy na klubovej výstave SKCHJGDT. Líniu EXI Sokolí vrch sa nám darí úspešne viesť do súčasnosti. Jej meno nesie viacero úspešných chovných jedincov v Slovenksom chove ako aj v zahraničí. Z EXINÝCH šteniat boli uchovnené: CIRA Zexov dvor, DUPA Zexov dvor, EDI Zexov dvor, GASI Zexov dvor, GANI Zexov dvor a GAS Zexov dvor (vrh „G“ BORO Odjulusi - EXA Sokolí vrch ) a IHA Zexov dvor.

            V tomto období náš dvor zdobil chovný pes BORO Odjulusi SPKP 8031 od Juraja Vargu. BORA sme postupne predviedli na SH, BL, MSBL,FSMP, LSMP, JSMP, FD, všetky skúšky úspešne absolvoval v 1. cene. Úspešne sa predviedol aj na duričských skúškach, jesenné skúšky malých plemien sa nám s ním podarilo absolvovať v I. cene a aj napriek tomu, že sme boli jediným zástupcom „malého“ plemena, celé skúšky vyhrať. BORO bol veľmi úspešný na výstavnej scéne, bol klubovým víťazom SKCHJGDT, šampiónom SR, niekoľko krát bol ohodnotený titulmi CAC,CACIB. Dňa 12.12.2010 na spoločnej poľovačke BORA zranil diviak. Aj napriek maximálne profesionálnemu ošetreniu u známeho veterinárneho doktora a môjho priateľa MVDr. Radka Krieka, ktorý dve a pol hodiny robil veškeré veterinárne úkony na jeho záchranu, doma po dvoch hodinách BORO uhynul. V roku 2011 sme si po BOROVI zobrali za párenie z chovateľskej stanice z Málinskej doliny, psíka IVO z Málinskej doliny SPKP 9150. IVO sa narodil už po smrti svojho otca. Tento psík však nesplnil naše predstavy a preto bol odpredaný.

            V súčasnosti nám v chovateľskej stanici robia veľkú radosť vnučky po EXE a to chovné suky AJA Jagduniversal (Cezar spod Prílesku – IHA Zexov dvor) a NELA Zexov dvor (ART II. Alumínium – GASI Zexov dvor). NELA je rovnako ako AJA veľmi kvalitná suka v práci na diviaky a vyniká tiež svojim exteriérom, je klubovou víťazkou SKCHJGDT, víťazom triedy z klubovej výstavy na Morave, a chváli sa titulmi CH CIB, JCH,CH,GCH. Zmenou v našom chove je sučka AXA od Fiľku SPKP 9267, ktorú máme od MVDr. Dušana Antalíka. Jedná sa o hladkosrstú sučku /doteraz jediný hladkosrstý jagdteriér v našich psincoch/. Jedná sa o exteriérovo a pracovne dobrú už chovnú suku, odchovali sme po nej tri vrhy. AXA aj napriek málo početným vrhom dala do chovu niekoľko slušných jedincov. Veď napríklad chovné suky LARY Zexov dvor (otec ART II. Alumínium) a SANY Zexov dvor (otec SAM spod Bankova), sa stali klubovými víťazkami SKCHJGDT a chovný pes ORI Zexov dvor (otec SAM spod Bankova) víťazom triedy na klubovej výstave SKCHJGDT. SANY máme tiež na našom dvore, popri exteriérových kvalitách zdedila po svojom otcovi aj kvality pracovné. Je držiteľkou titulov 2xCACT,CACIT. V roku 2013 sme si od nášho kamaráta Janka Bačíka priniesli psíka SAM spod Bankova (EDI Zexov dvor - ORKA z Vranína). SAM bol už od malička náruživý poľovník, tvrdý, ostrý, vyslovene vlohový pes. Vyrástol z neho dominantný, nekompromisný pes, ktorý vyniká svojou tvrdosťou. Svoje kvality preukázal na domácej scéne, niekoľko krát uspel v zahraničí, ako v práci tak aj v exteriéri. Pýši sa titulmi: diviačiar, brlohár, CH CIB, CH CIT, CH CIBT, CH UA Working, 2 x klubový víťaz, JCH SK, CH SK, GCH SK, 2 x CACIT, 6 x CACT, medzinárodné duričské skúšky – víťaz, pohár MVDr. Dušana Antalíka – 5. miesto, medzinárodné brlohárske skúšky líška – 2. miesto, brlohovanie jazvec -5. miesto, úspešne absolvoval radu skúšok z výkonu a výstav na Slovensku a v zahraničí. Toto sú výsledky zapísané na papieri, SAM má však oveľa viac výsledkov na poľovačkách, strelilo sa pri ňom veľa diviakov a pýši sa niekoľkými kusmi dohľadanej zveri ročne. Odovzdal svoje gény viacerým jedincom zaradeným v chove.

            Podnet k návratu v chove jazvečíkov vyprovokoval syn Dušan, ktorý sa rozhodol skúsiť praktické využitie jazvečíkov miniatúrneho rázu. Na jar roku 2008 sme si z Českej republiky zo známej chovateľskej stanice "Valentinka" priniesli šteniatko jazvečíka hrubosrstého trpasličieho/králičieho s poetickým menom XXL BUMBRLINKA Valentinka „BUBA“ SPKP 6590/09. Táto malá sučka pri svojich premiérach na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti vyvolávala úsmev u mnohých účastníkov týchto akcií. Zakrátko však dokázala ľudí presvedčiť o svojich kvalitách, nakoľko všetky skúšky poľovnej upotrebiteľnosti absolvovala v I. cene a to vrátane I. ceny na duričských skúškach. Táto sučka sa veľmi dobre prezentovala aj na viacerých výstavách, kde takmer vždy bola víťazom. V roku 2009 po splnení podmienok bola zaradená medzi chovné jedince. Po „BUBE“ sme odchovali štyri vrhy, z ktorých sa postupne uchovnili štyri chovné suky, my sme si ponechali sučku HÉRA DU-PA Zexov dvor SPKP 6639. Táto sučka, svojim vzrastom ešte menšia ako „BUBA“, opäť veľmi dobre reprezentovala náš chov na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti SHOJ, BL, LSMP, a rovnako aj po exteriérovej stránke bola veľmi kvalitná, JCH SK. Nespĺňala, však kvality pre chov v našej chovateľskej stanici, z toho dôvodu sme ju prakticky darovali mladému poľovníkovi. Neskôr sme si z posledného BUBINHO vrhu nechali sučku MASHA DU-PA Zexov dvor, ktorú sme úspešne predviedli na SHOJ, BL a FSMP. MASHA sa taktiež úspešne predviedla aj na niekoľkých výstavách. Rovnako ako aj jej sestra MOCCA DU-PA Zexov dvor je MASHA chovnou sukou.

            Za tridsať rokov chovu jagdteriéra sme v kotercoch mali jagdteriérov, ktorých sme predvádzali na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti a na výstavách. Mnohí z nich dokázali na poľovačkách svoju húževnatosť a odvahu, pomohli mnohým poľovníkom k úspechu, dohľadali veľa postrieľanej zveri, ktorá by bola bez nich stratená. Spomeniem len tých, s ktorými sme úspešne absolvovali skúšky poľovnej upotrebiteľnosti: MONA od Fiľku, PIK Vanov vrch, OXA zo Súhrad, ZEX od Fiľku, ARK DU-PA, CIRA Sokolí vrch, EXA Sokolí vrch, CIDA Malachov, CARA Zexov dvor, DUPA Zexov dvor, FANI Zexov dvor, IVO z Málinskej doliny, IHA Zexov dvor, BORO Odjulusi, AXA od Fiľku, SAM spod Bankova, AJA Jagduniversal, NELA Zexov dvor, SANY Zexov dvor.

V roku 2021 sme vrhom "A" po vyčeraní vrhov šteniatok podľa abecedy, druhý krát abecedné poradie vrhov.

V závere by som aj touto cestou chcel poďakovať, za obrovskú pomoc pri chove našich psov môjmu synovi Dušanovi, dcére Zuzane a mojej neveste Mirke. Nedá mi nepoďakovať sa aj môjmu priateľovi MVDr. Dušanovi Antalíkovi, dlhoročnému predsedovi SKCHJGDT a súčasne chovateľovi v jednej osobe, za všestrannú pomoc, ktorú mi poskytoval počas celého spomínaného obdobia a rovnavko aj jeho synovi MVDr. Marošovi Antalíkovi za veterinárnu starostlivosť pri mojich psoch.

Palík Dušan st.