Všestranne použiteľný poľovný pes

tvrdý v práci pod zemou, odvážny a húževnatý pri práci s diviačou zverou, ochotný pracovať vo vode