KARL diplom PF 2062021
V nedeľu 20.6.2021 sme sa zúčastnili s bavorským farbiarom KARL Baškin dvor, predbežných farbiarskych skúšok. Po výcviku, ktorý sme prevádzali od jarných mesiacov, nadišiel deň "D", kedy sme mali zúročniť to čomu sme sa pri výcviku venovali.

 

Nedeľné ráno bolo mimoriadne teplé. Les v ktorom sa skúšky konali, bol suchý, nakoľko už dlhšiu dobu nepršalo, ale o to viac navštevovaný zverou, ktorú bolo poznať na každom kroku.

Po slávnostnom zahájení, na ktorom prebehlo vylosovanie a ja som vylosoval číslo 4, sme sa presunuli priamo do priestoru samotných skúšok. Prvá disciplína bola dohľadávka na umelo založenej raticovej zveri, kde boli hodnotené tri disciplíny - práca na stope, oznamovanie, správanie sa pri ulovenej zveri a chuť do práce.. Tieto disciplíny sme zvládli bez problémov.

Po ukončení prác všetkých psov na stope, nasledovali tzv. technické disciplíny - odloženie, vodenie na remeni. Tieto sme absolvovali bez akýchkoľvek problémov.

Na záverečnom vyhodnotení a vyhlásení výsledkov skúšok, hlavný rozhodca ohodnotil prácu KARL-a výslednou známkou II.cena s celkovým počtom bodov 174.

V celkovom hodnotení skončil, ako tretí.